Informacion i përgjithsëm mbi funksionimin e Drejtorisë së Arsim-Kulturës

 Kultura

-Nxit dhe organizon veprimtaritë për ruajtjen dhe zhvillimin e trashëgimisë kulturore si: grupet

folklorike, etnografinë dhe reliket e ruajtura që tregojnë gjurmë të kulturës kombëtare në

territorin e Bashkisë së Selenicës.

-Nxit dhe organizon veprimtaritë artistike të folkut dhe muzikës së lehtë si dhe në fushën e artit

skenik duke përfshirë aktorë, humoristë dhe krijues letrar, për të gjallëruar jetën artistike në

komunitet.

-Nxit dhe organizon talentet e rinjë dhe profesionistë në fushën e artit pamor ku përfshihen

fotografitë, vizatimet, pikturat, skulpturat etj.

-Nxit dhe promovon talentet (nxënësit e shkollave dhe e të rritur) në fushën e shkencës dhe teknikës.

-Interesohet dhe merret me zbukurimin e qëndrave të qytetit dhe njësive vendore në raste festash

kombëtare, lokale, fetare etj.

-Organizon aktivitete artistike e kulturore sipas kalendarit të festave kombëtare e lokale.