Informacion mbi Prokurimet Publike te kryera nga Bashkia Selenicë.

1- Objekti : “Blerje Projekti zyrat e Bashkise Selenice”

Procedure e hapur, Maj 2016

Fondi limit: 2.333.240 leke ,pa T.v.sh

Fituesi : Ndertuesi 2.300.100 leke.

2- Objekti : “Rehabilitimi i sistemit ujites dhe pompat Shkoze”

Procedure e hapur, Qershor 2016

Fondi limit : 10.445.645 leke pa T.vsh

Fituesi : ANBI 9.873.646 leke

3- Objekti : “Rehabilitim dhe pastrim i kanaleve Pet-Peshkepi, Drashovic- Armen, kanali Mesaplik dhe pastrimi i 2 rezervuareve fshati Velce.

Procedure e hapur, Qershor 2016

Fondi limit : 11.346.805 leke pa T.v.sh

Fituesi : SARDO shpk 10.454.115 leke

4- Objekti : “Riparim stacioni i ujit te pijshem Peshkepi”

Kerkese per propozim, Qershor 2016

Fondi limit : 969.000 leke pa T.v.sh

Fituesi : SARDO shpk 880.000 leke

5- Objekti : “Mirembajtja me rere bituminoze te rrugeve te fshatrave te Bashkise”

Procedure hapur, Gusht 2016

Fondi limit : 12.125.259 leke pa T.v.sh

Fituesi : SHKELQIMI 07, 7.366.500 Leke.

6- Objekti : “Rikonstruksion i rrugeve te brendeshme”

Procedure e hapur,Shtator 2016

Fondi limit : 14.028.615 leke pa T.v.sh

Fituesi : BOSHNJAKU B, 11.479.854 LEKE

7- Objekti : “Rehabilitim i qendres Brataj”

Procedure e hapur, Nentor 2016

Fondi limit : 14.255.146 leke pa T.v.sh

Fituesi : J O G I, 13.299.390 LEKE

8- Objekti : Supervizim i objektit rikualifikim urban i lagjeve Kote

Kerkese per propozim, Nentor 2016

Fondi limit ; 935.975 leke pa t.v.sh

Fituesi : Palma konstruksion, 372.500 leke

9- Objekti :Supervizim Ujesjellesi Drashovice

Kerkese per propozim, Dhjetor 2016

Fondi limit : 1.199.968 leke pa T.v.sh

Fituesi : C.E.C GROUP, 394.000 leke
10- Objekti : Blerje automjeti vetshkarkues me tre akse

Procedure e hapur, Dhjetor 2016

Fondi limit : 4.500.000 leke

Fituesi : MOENA AL 66, 3.700.000 leke

11- Objekti : Rikualifikimi urban i lagjeve te fshatit Kote Bashkia Selenice

Procedure e hapur, Dhjetor 2016

Fondi limit : 52.430.806 leke pa T.v.sh

Fituesi : PE – VLA – KU, 50.755.860 leke

12- Objekti : Riparim ujesjellesi Karbunar, Rromes dhe Kote

Procedure e hapur, Dhjetor 2016

Fondi limit : 3.934.457 leke pa T.v.sh

Fituesi : AVDULI shpk, 3.608.950 leke

13- Objekti : Riparime te pjesshme ne shkollat e Bashkise Selenice

Procedure e hapur, Dhjetor 2016

Fondi limit : 4.176.517 leke pa T.v.sh

Fituesi : 2Z KONSTRUKSION, 4.053.800 leke

14- Objekti : Ndertimi i ujesjellesit Drashovice

Procedure e hapur, Dhjetor 2016

Fondi limit : 66.906.616 leke pa T.v.sh

Fituesi : I.C.C GROUP, 64.726.718 leke

Lini një Përgjigje

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*