Vendimet e keshillit

Vendim Nr 29 03 / 11 / 2016

Vendim Nr 29 03 / 11 / 2016

April 18, 2017 0 comments Vendimet e keshillit

Vendim Nr 4 18 / 02 / 2016

Vendim Nr 4 18 / 02 / 2016

April 18, 2017 0 comments Vendimet e keshillit

Vendim Nr1 03/ 02 / 2017

Paketa Fiskale Vendim Nr1 03/ 02 / 2017

April 18, 2017 0 comments Vendimet e keshillit

Vendim Nr 7 Dt. 18 / 02 / 2016

Vendim Nr 7 Dt. 18 / 02 / 2016  

April 18, 2017 0 comments Vendimet e keshillit