Vendimet e keshillit

VENDIM KESHILLI 26.5.2017 PER NDIHMEN EKONOMIKE SHKURT

VENDIM KESHILLI 26.5.2017 PER NDIHMEN EKONOMIKE SHKURT

June 3, 2017 0 comments Vendimet e keshillit

VENDIM KESHILLI 26.5.2017 PER NDIHMEN EKONOMIKE PRILL

VENDIM KESHILLI 26.5.2017 PER NDIHMEN EKONOMIKE PRILL

June 3, 2017 0 comments Vendimet e keshillit

Vendim Nr 23 27 / 06 / 2016

Vendim Nr 23  27 / 06 / 2016

April 18, 2017 0 comments Vendimet e keshillit

Vendim Nr 16 27 / 05 / 2016

Vendim Nr 16 27 / 05 / 2016

April 18, 2017 0 comments Vendimet e keshillit

Vendim Nr 26 26 / 08 / 2016

Vendim Nr 26 26 / 08 / 2016

April 18, 2017 0 comments Vendimet e keshillit

Vendim Nr 11 26 / 02 / 2016

Vendim Nr 11 26 / 02 / 2016

April 18, 2017 0 comments Vendimet e keshillit

Vendim Nr 13 25 / 03 / 2016

Vendim Nr 13 25 / 03 / 2016

April 18, 2017 0 comments Vendimet e keshillit

Vendim Nr 38 21 / 12 / 2016

Vendim Nr 38 21 / 12 / 2016

April 18, 2017 0 comments Vendimet e keshillit

Vendim Nr15 21 / 04 / 2016

Vendim Nr15 21 / 04 / 2016

April 18, 2017 0 comments Vendimet e keshillit

Vendim Nr 1 18 / 02 / 2016

Vendim Nr 1 18 / 02 / 2016

April 18, 2017 0 comments Vendimet e keshillit