Programi Transparences

Legjislacioni: KËRKESE PËR INFORMACION

Legjislacioni: KËRKESE PËR INFORMACION

Lidhja 3 KËRKESE PËR INFORMACION[1] Lidhja 3 KËRKESE PËR INFORMACION

April 5, 2018 0 comments Programi Transparences

Rregullore e Brendshme

  Rregullore e Brendshme

October 10, 2017 0 comments Programi Transparences

Bursa 2017

Bursa 2017

June 3, 2017 0 comments Programi Transparences

Informacion mbi Prokurimet Publike te kryera nga Bashkia Selenicë.

Informacion mbi Prokurimet Publike te kryera nga Bashkia Selenicë. 1- Objekti : “Blerje Projekti zyrat e Bashkise Selenice” Procedure e hapur, Maj 2016 Fondi limit: 2.333.240 leke ,pa T.v.sh Fituesi : Ndertuesi 2.300.100 leke. 2- Objekti : “Rehabilitimi i sistemit ujites dhe pompat Shkoze” Procedure e hapur, Qershor 2016 Fondi limit : 10.445.645 leke pa T.vsh Fituesi : ANBI 9.873.646[Lexo me Teper…]

April 18, 2017 0 comments Programi Transparences

Bursa 2016

Bursa 2016

April 18, 2017 0 comments Programi Transparences