Legjislacioni

Strategjia PER DECENTRALIZIMIN

Shkarko strategjia PER DECENTRALIZIMIN

April 5, 2018 0 comments Legjislacioni

Ligji 146 2014 Per konsultimin publik

Shkarko lligji-146-2014-Per-konsultimin-publik

April 5, 2018 0 comments Legjislacioni

Ligj per proc admin

Shkarko ligj-per-proc-admin

April 5, 2018 0 comments Legjislacioni

Ligji per Vetqeverisjen Vendore

Shkarko Ligji-per-Vetqeverisjen-Vendore

April 5, 2018 0 comments Legjislacioni

Ligji për të drejtën e informimit

Shkarko Ligji-për-të-drejtën-e-informimit

April 5, 2018 0 comments Legjislacioni

Ligji 115 2014 Per ndarjen Administrative Territoriale

Shkarko Ligji_115_2014-Per-ndarjen-Administrative-Territoriale

April 5, 2018 0 comments Legjislacioni