• Zhvillimi i Bujqesise ne Bashkine Selenice

Kultivimin ne siperfaqes me te gjerë gjejmë:

1. Bimet e arave 12563 Hq
     nga keto     a) Gruri
                           b) Misri
                           c) Jonxh
                           d) Hasell

2.- Ullinjë 210 Hq

3.- Vershtari 290 Hq

4.- Pemëtari 70 Hq
        nga keto    a) Bajame
                           b)Fidanë
                           c)Molla
                           d)Kajsi
                           e)Hagrume

Objektivat dhe qëllimet

-Investim për përmirësimin e rrjetit vaditës dhe kullimit.

-Vënia nën kontroll dhe displinimi i therjeve.

-Vaksinimet si proflaksi e domosdoshme për shëndetin e kafshëve.

-Regjistrimi dhe kthimi në pronësi e tokës bujqësore.

-Menaxhim i territoreve, tokave bujqësore.