Arkiva

Vendime Keshilli 16.04.2018

Vendim Keshilli 16.04.2018

June 8, 2018 0 comments Vendimet e keshillit

Vendime Keshilli 26.03.2018

Vendime Keshilli data 26.03.2018

April 23, 2018 0 comments Vendimet e keshillit
Takim Kosultativ per projekt buxhetin afatmesem

Takim Kosultativ per projekt buxhetin afatmesem

April 18, 2018 0 comments Njoftime
Njoftim Konsultativ per Projekt buxhetin afatmesem 2019-2021

Njoftim Konsultativ per Projekt buxhetin afatmesem 2019-2021

April 18, 2018 0 comments Njoftime, Shpallje

Strategjia PER DECENTRALIZIMIN

Shkarko strategjia PER DECENTRALIZIMIN

April 5, 2018 0 comments Legjislacioni

Ligji 146 2014 Per konsultimin publik

Shkarko lligji-146-2014-Per-konsultimin-publik

April 5, 2018 0 comments Legjislacioni

Ligj per proc admin

Shkarko ligj-per-proc-admin

April 5, 2018 0 comments Legjislacioni

Ligji per Vetqeverisjen Vendore

Shkarko Ligji-per-Vetqeverisjen-Vendore

April 5, 2018 0 comments Legjislacioni

Ligji për të drejtën e informimit

Shkarko Ligji-për-të-drejtën-e-informimit

April 5, 2018 0 comments Legjislacioni

Ligji 115 2014 Per ndarjen Administrative Territoriale

Shkarko Ligji_115_2014-Per-ndarjen-Administrative-Territoriale

April 5, 2018 0 comments Legjislacioni